Du er her:

Sjøpattedyr - kystsel, seljakt, hvalfangst

Oppdatert: 05.03.2018

Kystseljakt

Jakt på kystsel i 2018

Skyteprøve for storviltjegere

Aktuelle forskrifter

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2018

Forvaltningsplaner

Selfangst

Vilkårene for å delta i selfangst fremgår av §8-1 og §8-2 i konsesjonsforskriften.

Aktuell forskrift

Forskrift om utøvelse av fangst av sel

Det er ikke fastsatt reguleringsforskrifter om sel- og hvalfangst  2018. 

Forslag til regulering av selfangst er på høring med svarfrist 23. februar til Fiskeridirektoratet.

Hvalfangst

Vilkårene for å delta i hvalfangst fremgår av §7-1 til §7-4 i konsesjonsforskriften.

Andre aktuelle forskrifter

Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval

Forskrift om utøvelse av fangst av vågehval