Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene – offisielle norske omregningsfaktorer

Rapporten inneholder en oversikt over offisielle norske omregningsfaktorer for produkttilstander av ulike arter som landes på artsnivå, gruppenivå og hovedgruppenivå. Den viser de gjeldende samt utgåtte omregningsfaktorer.  

Definisjoner

Omregningsfaktor er definert som forholdstallet mellom rund vekt og produktvekt av en art. De offisielle omregningsfaktorene benyttes ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning gitt landet produktvekt, og kontroll av de ulike produkttilstandene. Landes fisken i rund tilstand vil omregningsfaktoren være 1,00, og for produkter av en art definert som biprodukter så vil omregningsfaktoren være 0,00.

Forskrift

Omregningsfaktorer er omhandlet i forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

Oppdateringstidspunkt

Data blir løpende oppdatert hver dag kl. 12.

Kilder

Fiskeridirektoratets offisielle omregningsfaktorer.