Omregningsfaktorer

En omregningsfaktor skal avspeile forholdet mellom fiskens levende vekt og vekten av det produserte produktet.

Internasjonale standarder krever at offisiell fiskeristatistikk skal oppgis i levende vekt. Tallene skal basere seg på kvantum som blir brakt til land. Ved beregning av levende vekt benyttes omregningsfaktorer som varierer med hensyn til fiskeslag og produkter. Målet er å registrere det totale ressursuttaket fra havet. Fangstkvoter blir tildelt og avregnet i levende vekt.

En omregningsfaktor skal avspeile forholdet mellom fiskens levende vekt og vekten av det produserte produktet. De offisielle norske omregningsfaktorene tar utgangspunkt i måling av standardprodukter hvor fiskeressursen er godt utnyttet.

I den vedlagte oversikten vil man finne norske omregningsfaktorer som gjelder for omregning av vekten av landete fiskeprodukter til levende vekt. Faktorene gjelder for fisk som er bearbeidet om bord på fiskefartøy og fisk som er tilvirket av fisker på land før levering til førstehånds kjøper.

Fiskeridirektoratet vurderer et nytt begrepsapparat for filettyper med referanse til ulike kutt som fjerner tykkfiskbeina.

Ved landing av produkter som ikke er beskrevet i denne publikasjonen, må fisker gi en detaljert beskrivelse av produktet.

Vær oppmerksom på at oppdrettet laks og regnbueørret har egne omregningsfaktorer i "Offisielle norske omregningsfaktorer for fisk" (side 10).