Omregningsfaktorer

En omregningsfaktor er forholdstallet mellom rund vekt og vekten av et gitt produkt av en art.

Tabell over omregningsfaktorer for produkter av ulike arter fra produktvekt til rund vekt

Den interaktive tabellen ovenfor viser offisielle omregningsfaktorer for produkttilstander av ulike arter som landes på artsnivå, gruppenivå og hovedgruppenivå. Det er opprettet egne omregningsfaktorer for oppdrettet laks (071101) og regnbueørret (071401).

Tabell over omregningsfaktorer fra antall individ til rundvekt 

over omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt

Omregningsfaktorer for produkter med omregning fra antall individ til rundvekt

Den interaktive tabellen ovenfor viser offisielle omregningsfaktorer for omregning av antall individ av bestemte arter til rund vekt.

De to tabellene er en del av Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt.

Internasjonale avtaler krever at offisiell fiskeristatistikk skal gis i rund vekt. Statistikken er basert på sluttseddelførte kvanta av produkter av ulike arter som er landet, og  ved beregning av rund vekt benyttes de offisielle omregningsfaktorene som varierer med hensyn til art og produkt. Den offisielle fiskeristatistikken gir en oversikt over det totale norske ressursuttaket fra havet.

Fiskesalgslagene benytter de offisielle omregningsfaktorene ved kvoteavregning.

I tillegg benyttes de offisielle omregningsfaktoene til kontrollformål.

Andre dokumenter om omregningsfaktorer

Vedlegg