Omregningsfaktorer

En omregningsfaktor er forholdstallet mellom rund vekt og vekten av et gitt produkt av en art.

Tabell for offisielle omregningsfaktorer for produkter av ulike arter som landes

Den interaktive tabellen ovenfor viser offisielle omregningsfaktorer for produkttilstander av ulike arter som landes på artsnivå, gruppenivå og hovedgruppenivå.

Internasjonale avtaler krever at offisiell fiskeristatistikk skal gis i rund vekt. Statistikken er basert på sluttseddelførte kvanta av produkter av ulike arter som er landet, og  ved beregning av rund vekt benyttes de offisielle omregningsfaktorene som varierer med hensyn til art og produkt. Den offisielle fiskeristatistikken gir en oversikt over det totale norske ressursuttaket fra havet.

Fiskesalgslagene benytter de offisielle omregningsfaktorene ved kvoteavregning.

I tillegg benyttes de offisielle omregningsfaktoene til kontrollformål.

Andre dokumenter om omregningsfaktorer

Vedlegg

I «Endringer» gis en oversikt over endringer som er gjort i den siste versjonen av Offisielle norske omregningsfaktorer for fisk.
Endringer i vedlegg (pdf, 185.2 kB)