Bifangst av makrellstørje i 2023

Hvert år er det noen fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert, og vi i Fiskeridirektoratet hjelper med dette. Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for at fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan få betalt for denne bifangsten.

Bifangstreguleringen innebærer at fartøy som ikke har adgang til å fiske makrellstørje kan ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. Bifangsten kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totale fangst om bord ved landing.

Fangsten skal i utgangspunktet landes i utpekte havner, og det må følge et fangstsertifikat med når fangsten selges.

I dag foregår utfylling og signering av fangstsertifikat elektronisk. Det du som fisker må gjøre er å kontakte oss i Fiskeridirektoratet og gi oss de opplysningene vi trenger, så tar vi oss av papirarbeidet. Se nederst i denne teksten for å få oversikt over hvilke opplysninger du må gi oss så vi kan få på plass fangstsertifikat så raskt som mulig.

Dersom du får fangst av makrellstørje må du huske på følgende:

 1. Registrer makrellstørjen i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen bifangst. Får du problemer med dette, se punkt 2.
 2. Kontakt FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig etter at du har fått bifangsten, og informer dem om at du har fått makrellstørjen. Dersom du har hatt problemer med å få registrert bifangst av størje i ERS, kan FMC hjelpe deg.  FMC kommer til å stille en del spørsmål som de vil videreformidle til regionkontoret og til en saksbehandler sentralt hos Fiskeridirektoratet. Blant annet må vi vite når og hvor du har tenkt å lande makrellstørjen.
 3. Landing av makrellstørje vil som utgangspunktet bare kunne skje i forhåndsutpekte havner: Liste over slike havner i Norge  (lenke til ICCAT. For å se havner i Norge, velg «Norway).
 4. Dersom du ønsker å lande makrellstørjen i utlandet: Lister over havner i utlandet  (lenke til ICCAT).
 5. Dersom man har problem med å registrere makrellstørje i dagboka må fisker kontakte support hos sin leverandør av dagbok, og eventuelt informere FMC om problemet i tillegg.

Kontakt uansett FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig slik at de kan kontakte den utenlandske FMCen og informere om at fartøyet ønsker å lande bifangst av størje.

Før du kan anløpe utenlandsk havn må du fylle ut en egen ICCAT Havnestasmelding  (lenke til ICCAT). Den skal sendes havnestaten, som må godkjenne at du anløper denne havnen.

Fangstsertifikat

Før fangst av makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat.

Dette gjør vi i Fiskeridirektoratet for deg - se kontaktinformasjon til norsk FMC i kolonnen til høyre.

For å kunne fylle ut sertifikatet trenger vi følgende informasjon:

 • Navn på fartøy
 • Registreringsmerke
 • Fangstområde (eksempelvis Østatlanteren)
 • Antall fisk
 • Estimert totaltvekt og estimert snittvekt
 • Fiskeredskap som ble benyttet
 • Navn på kjøper