Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Spørsmål og svar om AIS/VMS i fisket etter leppefisk

Her har vi samlet en del sentrale spørsmål om kravet til AIS i fisket etter leppefisk.

Hvor finner jeg bestemmelsen som stiller krav til AIS?

Bestemmelsen med tilhørende vilkår er fastsatt i Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2024 (Lovdata)

Kan jeg søke om unntak fordi fartøyet mitt ikke er egnet til å ha AIS?

Nei, alle fartøy som driver med omsetning av leppefisk skal være utstyrt med en fungerende AIS klasse B eller typegodkjent klasse A. Dersom du har VMS trenger du ikke AIS.

Kan jeg slå av AIS/VMS når jeg ikke fisker?

Nei, AIS/VMS skal være påslått hele leppefisksesongen. Fra du starter fisket til fisket avsluttes 20. oktober. For fritidsfiskere med tillatelse til å fiske til og med 30. september kan AIS/VMS slås av på denne datoen.

Det gjøres unntak hvis det skal gjennomføres vedlikehold av systemet, fartøyet skal på verkstedopphold eller at fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal da sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Ved brudd kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

Fartøyet mitt har ikke strømkilde til AIS?

Du som fisker er ansvarlig for at fartøyet er egnet og utrustet for å oppfylle de krav som følger av regelverket, herunder rapporteringskravet.

Må fritidsfiskere ha AIS/VMS?

Ja, fritidsfiskere som driver med omsetning av leppefisk må på lik linje med deltakere i åpen gruppe og lukket gruppe ha en fungerende AIS.

I § 13 i forskrift om fisket etter leppefisk i 2023 er det åpnet for at det kan benyttes posisjonsrapporteringsutstyr i stedet for AIS. Per i dag vil dette i praksis bety VMS. Fritidsfiskefartøy som skal installere VMS må enten ha et radiokallesignal tildelt av Telenor Kystradio, et kjenningssignal fra Sjøfartsdirektoratet, eller være registrert i Småbåtregisteret til Redningsselskapet.

Må ungdomsfiskere ha AIS?

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det ikke skal kreves AIS for ungdomsfiskere.

Hvilken AIS burde jeg kjøpe?

Fiskeridirektoratet tar ikke stilling til enkeltprodukter eller gir anbefalinger om hvilke løsninger fiskere bør kjøpe. Alle produkter som oppfyller vilkårene i rapporteringskravet vil være godkjente til bruk i fisket etter leppefisk.

Hvordan vet jeg at AIS sender rett informasjon?

Dersom du er usikker på hvordan AIS skal programmeres anbefaler vi at du tar kontakt med selger eller leverandør. For å undersøke om AIS fungerer, eller sender informasjon på rett måte, kan du kontakte selger eller leverandør, og/eller se etter fartøyet i tilgjengelige kartløsninger, for eksempel på FiskInfo (Barentswatch.no)

Vær oppmerksom på at Barentswatch åpen del, som inkluderer FiskInfo, kun gjør tilgjengelig AIS data når det gjelder fiskefartøy og fritidsbåter som er henholdsvis over 15m og 45m.

Det betyr at du ikke kan bruke Fiskinfo til å se om AIS fungerer for målgruppen. Imidlertid kan man bruke kommeriselle informasjonstilbydere av AIS data for å sjekke at AIS om bord virker, f.eks Marinetraffic, men disse bruker andre basestasjoner enn de som inspektører i Fiskeridirektoratet i praksis vil forholde seg til gjennom Barentswatchtjenesten (tjenester som Marinetraffic kan derfor gi en pekepinn men er ikke noe optimalt eller helt uproblematisk kvalitetsmål).

Kan jeg bruke VMS i stedet for AIS?

Ja, I § 13 i forskrift om fisket etter leppefisk i 2023 er det åpnet for at det kan benyttes posisjonsrapporteringsutstyr i stedet for AIS. Merkeregistrerte fartøy som skal installere VMS må enten ha et radiokallesignal tildelt av Telenor Kystradio, eller et kjenningssignal fra norsk ordinært skipsregister (NOR).

Fritidsfiskefartøy som skal installere VMS må enten ha et radiokallesignal fra Telenor Kystradio, et kjenningssignal fra Sjøfartsdirektoratet, eller være registrert i Småbåtregisteret til Redningsselskapet.

Hvilket VMS-system kan jeg bruke?

Liste over tillatte sporingsutstyr