Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ervervstillatelse og lignende - behandling av søknader

Søker må betale gebyr når vi behandler søknader om ervervstillatelse, utskifting av fartøy, tildeling av spesiell tillatelse (konsesjon) og årlig deltakeradgang. 

Det må også betales gebyr for søknader om spesielle kvoteordninger for kystfiske- og havfiskeflåten i medhold av havressursloven § 14 (lovdata.no), om unntak fra kondemneringskravet og om leiefartøy.

Gebyret må være innbetalt og kopi av kvitteringen sendes til postmottak@fiskeridir.no før søknaden blir behandlet. 

De ulike gebyrsatsene

Type søknad

Kroner

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy på eller over 15 meter største lengde med spesiell tillatelse25 060

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy på eller over 15 meter største lengde, uten spesiell tillatelse

12 530

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy under 15 meter med spesiell tillatelse og/eller med årlig deltakeradgang

6 265

Ervervstillatelse, også eierendring, for fartøy under 15 meter uten spesiell tillatelse eller årlig deltakeradgang

1 960

Forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse

6 265

Tildeling av spesiell tillatelse

6 265

Årlig deltakeradgang

6 265

Spesielle kvoteordninger for kystfiske- og havfiskeflåten i medhold av havressursloven § 14

6 265

Tillatelse til å benytte leiefartøy

6 265

Betaling - hva må du fylle ut

Du betaler til:

Fiskeridirektoratet
Økonomiseksjonen
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Bankkontonummer: 7694.05.09048

NB! Betalers og fartøyeiers navn og adresse må oppgis ved betaling.

Hvis du bruker nettbank, ber vi også om følgende betalingsopplysninger på giroen eller i meldingsfeltet: 

  • Hva betalingen gjelder: Ervervsgebyr, ”fartøynavn”
  • Fartøyets radiokallesignal: 4 bokstaver eller 2 bokstaver + 4 tall

Det er tilstrekkelig å oppgi det som er angitt i kursiv, for eksempel slik: Ervervsgebyr, ”Havhest”, LLLL

Ved søknad om tillatelse til å skifte ut fartøy, oppgis også fartøynavn og kallesignal på fartøyet som skal skiftes ut.