Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Avgift på viltlevende marine ressurser

Fra 1. juli 2021 gjelder ny særavgift på viltlevende marine ressurser. Første frist for rapportering og betaling er 18. november 2021.

Det er fiskesalgslag som er godkjent etter fiskesalslagslova, som er særavgiftspliktig for avgift på viltlevende marine ressurser.

Fiskesalgslagene må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet hos Skatteetaten. De får deretter tilsendt «vedtak om registrering for avgift på viltlevende marine ressurser».

Avgiften omfatter viltlevende marine ressurser som er høstet av norskregistrerte fartøy og som førstehåndsomsettes i samsvar med fiskesalslagslova. Avgiften reguleres av Stortingets vedtak om avgift på viltlevende marine ressurser (stortinget.no), og særavgiftsforskriften.

Informasjon om avgiften, rapportering og regelverk (skatteetaten.no)

Fiskesalgslagene skal levere særavgiftsmelding i Elsær.

Informasjon om innlogging og utfylling (skatteeetaten.no)