Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Merkeregisteret - innmeldingsgebyr

Det skal betales gebyr når et fartøy føres inn i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Gebyrsatsene er avhengig av fartøyets største lengde og beregnes etter følgende satser:

Fartøyets lengde

Kroner

0-14,99 meter største lengde

1 045 

15-27,99 meter største lengde 

4 180

28 meter største lengde og over

6 265

Betaling

Innmeldingsgebyret betales i etterkant med tilsendt faktura. Faktura sendes ut fra Statens innkrevingssentral når skjema for innmelding i merkeregisteret fylles ut og sendes inn til Fiskeridirektoratet.

Skjemaside for innmelding, endring og sletting til Merkeregisteret