Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Merkeregisteret - årlig avgift

Om registeret over merkepliktige norske fiskefartøy og satsene for avgift.

Avgiftssatser

For hvert fartøy som står i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret), skal eier av fartøyet per 1. januar det enkelte år betale en avgift. Det er eier pr. 1. januar som er ansvarlig for innbetalingen, uavhengig av senere eierskifte. Eier får tilsendt faktura rundt 15. februar hvert år, og avgiften må være betalt innen 15. mars.

Fartøyets lengde

Kroner

0-14,99 meter største lengde 

625

15-27,99 meter største lengde 

1 250 

28 meter største lengde og over 

1 750

Betaling

Årlig avgift betales med tilsendt faktura. Faktura sendes ut fra Statens innkrevingssentral.

Kontakt Statens Innkrevingssentral

Du skal kontakte Statens Innkrevingssentral hvis:

  • det er feil navn, adresse eller beløp i fakturaen
  • fakturaen allerede er betalt
  • du ønsker betalingsutsettelse