Merkeregisteret - årlig avgift

For hvert fartøy som står i Fiskeridirektoratets register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret), skal eier av fartøyet per 1. januar det enkelte år betale en avgift. Eier får tilsendt faktura rundt 15. februar hvert år, og avgiften må være betalt innen 15. mars.

Fiskeridirektoratet kan frafalle kravet om betaling av årlig avgift dersom fartøyet slettes i merkeregisteret før 15. mars, og det ikke er levert fangst med fartøyet det aktuelle året. Søknad om å slippe å betale årlig avgift sendes til Fiskeridirektoratet. Fakturanummer og kundenummer må oppgis.

For fartøy som meldes inn i merkeregisteret i løpet av året, fastsetter Fiskeridirektoratet egne betalingsfrister basert på dato på utsendt faktura. Det skal kun betales en årlig avgift per fartøy per år.

Avgiftssatser

Den årlige avgiften er avhengig av fartøyets største lengde og skal beregnes etter følgende satser:

Fartøyets lengde

Kroner

0-14,99 meter største lengde

1250

15-27,99 meter største lengde

2500

28 meter største lengde og over

3500

Betaling

Årlig avgift betales med tilsendt faktura - også for fartøy som føres inn i merkeregisteret i løpet av året.

Tilbakemelding vedrørende faktura

Henvendelser om feil i den tilsendte fakturaen, søknad om frafall av krav om betaling av årlig avgift, søknad om betalingsutsettelse eller andre spørsmål kan sendes til Fiskeridirektoratet på eget elektronisk skjema:

Tilbakemelding vedrørende merkeregisteret og årlig avgift

Kontaktpersoner vedrørende årlig avgift:

Regionkontor

Personer

Region Nord (Finnmark,Troms):

Elisabeth Richardsen, tlf: 913 79 242

Margrethe S. Dreyer, tlf: 957 74 923

Region Nordland:

Anne Torrissen, tlf: 468 46 669

Brita Kroknes, tlf: 468 47 058

Region Midt (Trøndelag, Møre og Romsdal):

May Randi Bonesrønning, tlf.: 452 99 865

Wenche Gjøstøl, tlf: 994 67 171

Region Vest:

Oddlaug W. Tennebø, tlf: 414 06 502

Magne Sumstad, tlf: 906 42 909

Region Sør:

Hilde H. Hovland, tlf: 414 12 186

Lars Gaute Tengs, tlf: 970 14 106

Oppdatert: 14.02.2019