Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Datasett forskning

Det er laget til en serie med ferdige datasett for forskningsformål. I datasettene er det fartøy som har deltatt i lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten som er utgangspunktet.

For å få tilgang til datasettene må dere sende søknad til Fiskeridirektoratet. Informasjon om hvem som kan søke om tilgang til data og søknadsskjema finnes på siden Data til forskning

For å få til en effektiv behandling av søknaden er det viktig at søknadsskjemaet fylles ut så fullstendig som mulig. Vi ber også om at dere i søknadsskjema angir hvilke av datasettene dere ønsker tilgang til.

Tidsserien for datasettene er fra 1985 til og med siste publiserte år med lønnsomhetsdata.

Nedenfor er en oversikt over hvilke datasett vi har, og informasjon og dokumentasjon av innholdet i datasettene:

Lønnsomhetsdata, fartøydata og aggregerte fangstopplysninger

Drivstofforbruk

Detaljerte fangstopplysninger

Fisketillatelser

Kvotestørrelser