Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger om lønnsomhet, drift, arbeidsinnsats m.v. fra den norske fiskeflåten.

 

På disse sidene har vi samlet resultatene fra siste og tidligere års undersøkelser. I tidsseriene er resultatene for flere år presentert sammen.

Resultatene presenteres også i rapporten «Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten». Rapportene for de ulike årene er tilgjengelige elektronisk. For årene 2020-2022 er det ikke utarbeidet rapporter. Vi viser til rapporten for 2019 for nærmere beskrivelse av metode, beregningsprinsipper, definisjoner mv.