Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger om lønnsomhet, drift, arbeidsinnsats m.v. fra den norske fiskeflåten.

På disse sidene har vi samlet resultatene fra siste og tidligere års undersøkelser. I tidsseriene er resultatene for flere år presentert sammen.

Resultatene presenteres også i rapporten «Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten». Rapportene for de ulike årene er tilgjengelige elektronisk.