Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger om lønnsomhet, drift, arbeidsinnsats m.v. fra den norske fiskeflåten.

 

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten 2022 er dessverre forsinket. Publiseringstidspunkt finner du i statistikkalenderen. Alle tabeller vil bli oppdatert ved publisering.

På disse sidene har vi samlet resultatene fra siste og tidligere års undersøkelser. I tidsseriene er resultatene for flere år presentert sammen.

Resultatene presenteres også i rapporten «Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten». Rapportene for de ulike årene er tilgjengelige elektronisk.