Om dataene - kontroll av fangst

Kilde

Hovedkilden for fremstillingen er Fiskeridirektoratets Inspeksjonsdatabase basert på startdato (01.01.2016 – 31.12.2019).

Inspeksjoner registrert av Kystvakten er ikke med i datagrunnlaget.

Toktaktiviteten til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er heller ikke tatt med i fremstillingen. I aktuelle tidsperiode hadde Sjøtjenesten 1842 registreringer av slik aktivitet i Fiskeridirektoratets Inspeksjonsdatabase.

Inspeksjonstyper

Følgende inspeksjonstyper er med i datagrunnlaget: Dokumentkontroll, eksportkontroll, fangstkontroll, fullkontroll, kontroll av sporingsutstyr, lagerkontroll, låssettingskontroll, mottakskontroll, omsetningskontroll, redskapskontroll, transportkontroll og vektkontroll.

Forbehold

Det vil forekomme endringer i datamaterialet på grunn av saksbehandling, pågående eller ikke ferdigstilte kontroller, avgjørelser som blir påklagd o.s.v. Dette innebærer at tallene som er presentert vil kunne endre seg.

Ressurskrevende kontroller

Det er verdt å merke seg at fremstillingen ikke tar hensyn til hvor ressurskrevende en kontroll er. Det kan for eksempel være betydelig mer ressurskrevende å gjennomføre en fullkontroll versus en redskapskontroll.

Oppdatert: 05.06.2019