Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene - kontroll av fangst

Kilder

Hovedkilden for fremstillingen er Fiskeridirektoratets kontroll og tilsynssystem, SAGA,  samt Inspeksjonsdatabasen. Statistikken tar utgangspunkt i startdato for en kontroll. Toktaktiviteten til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste eller inspeksjoner registrert av Kystvakten er ikke med i datagrunnlaget.

Oppdateringer og innhold

Øverst i fanen «Alle kontroller i fiskeriene» vises til enhver tid oppdaterte tall for fullkontroller og redskapskontroller innen fritidsfiske. I de to påfølgende grafene, «Fullkontroller» og «Redskapskontroller - fritidsfiske» vises inneværende års kontroller fordelt på måned.

Øvrige tall og faner vil bli oppdatert hvert årsskifte.

«Redskapskontroll yrkesfiske» inneholder for årene 2018 og 2019 også «redskapskontroll fritidsfiske». Fra og med 2020 er denne statistikken delt i to.

«Andre kontroller» omfatter eksportkontroll, fangstkontroll, kontroll av sporingsutstyr, lagerkontroll, låssettingskontroll, mottakskontroll, omsetningskontroll, transportkontroll og vektkontroll.

Inspeksjonstyper

Følgende inspeksjonstyper er med i datagrunnlaget: Dokumentkontroll, eksportkontroll, fangstkontroll, fullkontroll, kontroll av sporingsutstyr, lagerkontroll, låssettingskontroll, mottakskontroll, omsetningskontroll, redskapskontroll (fra og med 2020 er redskapskontroll delt inn i fritidsfiske og yrkesfiske), transportkontroll og vektkontroll.

Forbehold

Det vil forekomme endringer i datamaterialet på grunn av saksbehandling, pågående eller ikke ferdigstilte kontroller, avgjørelser som blir påklagd etc. Dette innebærer at tallene som er presentert vil kunne endre seg.

Det er også verdt å merke seg at fremstillingen ikke tar hensyn til hvor ressurskrevende en kontroll er. Det kan for eksempel være betydelig mer ressurskrevende å gjennomføre en fullkontroll versus en redskapskontroll.

Oppdatert: 05.06.2019