Fiskere fra fiskermanntallet

Statistikk over fiskere i fiskermanntallet.

Fiskere, fordelt etter hovedyrke og biyrke, hele landet og på fylkesnivå 1983-2019 (avsluttet tidsserie)

Fiskere, fordelt etter alder, hele landet og på fylkesnivå 1983-2019 (avsluttet tidsserie)

Fiskere, antall på kommunenivå 1983-2019 (avsluttet tidsserie)

Fiskere, fordelt etter alder på kommunenivå for perioden 1983-2019 (avsluttet tidsserie)

 

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen