Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst

Her finner du rapporter om kvotefaktorer, strukturgevinst og utløpsdatoer.

I rapporten "Strukturkvoter: kvotefaktorer og utløpsdatoer" vises informasjon om forholdet mellom kvotefaktorer hovedtillatelse og kvotefaktorer strukturkvote på fartøygruppenivå og for enkeltfartøy. I tillegg vises det hvor mye strukturkvote som utløper pr. 31.12. det enkelte år.

Det er også utarbeidet to andre rapporter som har vært benyttet som del av beslutningsgrunnlaget i forbindelse med kvotemeldingen Meld. St. 7 (2023-2024) Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

Disse rapportene ble tilrettelagt for å vise hvordan ulike modeller for fordeling av strukturgevinst ville kunne slå ut for fartøygrupper og enkeltfartøy. Rapportene er ikke justert i forhold til vedtak som er gjort i Stortinget ved behandling av kvotemeldingen. Fiskeridirektoratet kommer ikke til å gjøre endringer i disse rapportene før nytt regelverk er på plass.

Ingen aktører kan på grunnlag av disse visningene bygge noen rettslige forventninger om hvordan den framtidige fordelingen av strukturgevinst vil skje, eller om hvordan det relevante regelverket vil bli utformet. 

Under hver av de to rapportene finner du en lenke ("Om dataene") til en side med forklaring av ulike begrep som er benyttet i rapportene.

Mer informasjon om kvotesystemet finner du her