Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge ein inngang til fiskaryrket.

Meld deg på ungdomsfiskeordninga

Kven skal bruke skjemaet?

 Ungdom mellom 12 og 25 år (som fyller 12 år senest i 2023, og som ikke enda har fylt 25 år den 28. april 2023)

Dersom ungdomen er under 18 år, må føresett logge på via ID-porten og fylle ut skjemaet.

Dersom ungdomen ønskjer å drive fangst av kongekrabbe innanfor ungdomsfiskeordninga, må det også bli sendt inn inn eit eige påmeldingsskjema for kongekrabbe.

Når skal skjemaet nyttast?

Skjemaet skal sendast inn før fisket tar til.

Krav om vedlegg

For fisket etter leppefisk, må kopi av leveringsavtale med godkjent kjøpar vere vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet.

Kvittering

Hugs å ta vare på kvitteringa på at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa må være tilgjengeleg og må kunne visast fram ved kontroll.

Registrering hos salgslag

Når registreringen hos Fiskeridirektoratet er gjort, må ungdomsfiskeren kontakte sitt salgslag. Salgslaget trenger informasjon for å betale ut penger for fangst og for å gi tilgang til signeringsappen CatchSign.