Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge ein inngang til fiskaryrket.

Meld deg på

Kven skal bruke skjemaet?

Ungdom mellom 12 og 25 år,

som fyller 12 år senest i 2023, og som ikke har fylt 25 år den 28. april 2023

Dersom ungdomen er under 18 år må føresett logge på via ID-porten og fylle ut skjemaet.

Kongekrabbe

Dersom ungdomen ønskjer å drive fangst av kongekrabbe innanfor ungdomsfiskeordninga, må det også bli sendt inn inn eige påmeldingsskjema for kongekrabbe.

Skjemaet skal sendast inn før fisket tar til.

Leppefisk

Dersom ein skal fiske leppefisk, må kopi av leveringsavtale med godkjent kjøpar vere lagt ved når ein registrerer seg hos Fiskeridirektoratet.

Ta vare på kvitteringa

Hugs å ta vare på kvitteringa på at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa må være tilgjengeleg og kunne visast fram ved kontroll.

Registrering hos salgslag

Når registreringa hos Fiskeridirektoratet er gjort, må ungdomsfiskaren kontakte sitt salslag. Laget treng informasjonen for å betale ut pengar for fangst og for å gi tilgang til signeringsappen CatchSign.