Skolekvote

Skjemaet skal brukes for å rapportere inn skolekvoter og oppstart/endring av fiske.

Skjema

Formål og vilkår

  • Fylkeskommunene skal rapportere inn skolekvotene de har tildelt til videregående skoler

  • Den videregående skolen skal melde inn fartøyet som skal benyttes og når fisket starter 

Skolene kan  melde oppstart av fiske først når fylkeskommunen har rapportert tildelingen til Fiskeridirektoratet. 

Forskrift

Forskrift om undervisningskvoter (lovdata.no)

Oppdatert: 26.06.2023