Kvotesamarbeid for kystfartøy i lukket gruppe i fisket etter makrell

Du må sende melding før kvotesamarbeidet starter og ved endringer i kvotesamarbeidet. Skjemaet fylles ut av eieren av ett av fartøyene som skal inngå i kvotesamarbeidet, på vegne av eierne av begge fartøyene. 

Meld om kvotesamarbeid og endringer 

Formål og vilkår 

  • Notfartøy med hjemmelslengde under 13 meter  og garn- og snørefartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan inngå et kvotesamarbeid i fisket etter makrell såfremt fartøyene også har en største lengde under 15 meter.
  • Fiskeridirektoratet må ha mottatt melding om kvotesamarbeidet senest 1 virkedag før fisket tar til. Endringer i perioden for kvotesamarbeid må også meldes inn via det digitale skjemaet.
Oppdatert: 21.08.2023