Lønnsomhetsundersøkelse

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger om lønnsomhet, drift, arbeidsinnsats m.v. fra den norske fiskeflåten.

Rapporter om lønnsomhet for fiskeflåten

Formål og vilkår

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger fra et utvalg fartøy i fiskeflåten. Resultatene i undersøkelsen gir viktige indikatorer for næringens utvikling og er offisiell statistikk.

Opplysningene vi spør etter er nøkkeldata om drift, arbeidsinnsats og drivstoff.

De som skal sende inn blir kontaktet av Fiskeridirektoratet.

Krav om vedlegg

Årsregnskap inkludert kontospesifisert saldobalanse, eller næringsoppgave med spesifikasjoner, legges ved det utfylte skjemaet