Lønnsomhetsundersøkelse

Formål med skjema

Å hvert år samle inn opplysninger til utarbeidelse av lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten.

Hvem skal bruke skjemaene?

Et utvalg blant norske fiskefartøy. De som skal sende inn blir kontaktet av Fiskeridirektoratet.

Krav om vedlegg

Årsregnskap inkludert kontospesifisert saldobalanse, eller næringsoppgave med spesifikasjoner, legges ved det utfylte skjemaet.

Skjema for utfylling av årsoppgave

Årsoppgave for fiskefartøy (elektronisk skjema)

Oppdatert: 12.05.2020