Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lønnsomhetsundersøkelse

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger om lønnsomhet, drift, arbeidsinnsats m.v. fra den norske fiskeflåten.

Rapporter om lønnsomhet for fiskeflåten

Formål og vilkår

Fiskeridirektoratet samler hvert år inn opplysninger fra et utvalg fartøy i fiskeflåten. Resultatene i undersøkelsen gir viktige indikatorer for næringens utvikling og er offisiell statistikk.

Opplysningene vi spør etter er nøkkeldata om drift, arbeidsinnsats og drivstoff. 

De som skal sende inn blir kontaktet av Fiskeridirektoratet.

Krav om vedlegg

Årsregnskap inkludert kontospesifisert saldobalanse legges ved det utfylte skjemaet.

Dersom fartøyet ikke har plikt til å levere årsregnskap er det tilstrekkelig å sende inn næringsspesifikasjon, inkludert en kontospesifikasjon som inneholder en detaljert oppstilling av inntekter, kostnader og balansetall.