Registrering i kjøperregisteret som kjøper av fangst i første hånd

Som kjøper av fangst direkte fra fisker, må du registrere deg i kjøperregisteret.

Registrer deg i kjøperregisteret

Formål og vilkår

Den som skal kjøpe fangst i første hånd skal være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere (kjøperregisteret). Det er forbudt å kjøpe fangst på andre steder enn de anlegg eller steder som er registrert i kjøperregisteret.

Les mer om kjøper av fangst og kaisalg

Registrering som kjøper av fangst (lovdata.no)