Registrering av kaiselgere i kjøperregisteret

For å registrere deg med kaisalg i kjøperregisteret må du først kontakte salgslaget i ditt distrikt (enten Norges Råfisklag, Fiskehav sa, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Vest-Norges Fiskesalgslag eller Norges Sildesalgslag) og søke om dispensasjon for kaisalg. Når du har fått dispensasjon fra salgslaget, kan du registrere deg i Fiskeridirektoratets kjøperregister.

 

Som kaiselger skal du være registrert i kjøperregisteret. Kravet om registrering av kaiselgere i kjøperregisteret gjelder både yrkes- og fritidsfiskere.

For å bli registrert som kjøper må søker først være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret. Det må påberegnes saksbehandlingstid.

Registrer deg som kaiselger

Formål og vilkår

Dersom du har fått dispensasjon fra ditt salgslag til å selge fangst ved kai direkte til forbruker, må du i tillegg være registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst i første hånd (kjøperregisteret). Dette følger av forskrift om registrering som kjøper av fangst § 2 femte ledd (lovdata.no).

Les mer om vilkår for kaisalg og kjøperregistrering