Kjøperregister - kaiselger

Dersom du har fått en dispensasjon fra ditt salgslag til å selge fangst ved kai, skal du være registrert i kjøperregisteret.

Formål med skjemaet

Registrering av kaiselgere som omsetter fisk direkte til forbruker. Registreringen innebærer registrering i kjøperregistreret, men er ikke en søknad om å bli kaiselger.

Hvem skal bruke skjemaet?

Alle kaiselgere, også fritidsfiskere som har kaisalgdispensasjon.

Krav om vedlegg

Ingen vedleggskrav

Registreringsskjema

Elektronisk skjema

Lenke til elektronisk registreringsskjema
Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Papirversjon av skjema

Bekreftelse

Etter innsending av skjema vil du får en bekreftelse på at du er registrert i kjøperregisteret. Hvis det er oppgitt feil koordinater eller det mangler dispensasjon, vil innsender få et brev om dette.

Oppdatert: 17.06.2016