Registrering av kaiselgere i kjøperregisteret

Som kaiselger skal du være registrert i kjøperregisteret. Kravet om registrering av kaiselgere i kjøperregisteret gjelder både yrkes- og fritidsfiskere.

For å bli registrert som kjøper må søker være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og sende søknad til Fiskeridirektoratet region Nordland. Det må påberegnes saksbehandlingstid.

Registrering av kaiselger i kjøperregisteret for de som har kaisalgsdispensasjon (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Dersom du har fått dispensasjon fra ditt salgslag til å selge fangst ved kai direkte til forbruker, må du i tillegg være registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst i første hånd (kjøperregisteret). Dette følger av forskrift om registrering som kjøper av fangst § 2 femte ledd (lovdata.no).

Les mer om vilkår for kaisalg og kjøperregistrering