Registering som kaiselger i kjøperregisteret

Som kaiselger skal du være registrert i kjøperregisteret. Det gjelder både yrkes- og fritidsfiskere.

Register deg som kaiselger

Før registrering

Før du registrerer deg, må du:

Formål og vilkår

Den som kjøper fangst i første hånd skal være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere (kjøperregisteret). Det er forbudt å kjøpe fangst på andre steder enn de anlegg eller steder som er registrert i kjøperregisteret.

Les mer om kjøper av fangst og kaisalg

Se forskrift om registrering som kjøper av fangst (lovdata.no)