Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene - kjøperregisteret

Nærmere opplysninger om Fiskeridirektoratets kjøperregister

Oppdateringstidspunkt

Dataene blir oppdatert én gang i døgnet - se oppdateringstidspunkt i rapporten.

Kilde

Fiskeridirektoratets kjøperregister

Om Fiskeridirektoratets kjøperregister

Fiskeridirektoratets kjøperregister inneholder opplysninger om registrerte førstehåndskjøpere av fisk. Den som skal kjøpe fangst i første hånd skal være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere. Det er forbudt å kjøpe fangst på andre steder enn de anlegg eller steder som er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst.

Kjøper: Alle som kjøper fangst i første hånd som er landet fra et fiske- eller transportfartøy, dersom fangsten ikke tidligere er omsatt til en registrert kjøper.

Landing: Alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/steng.

Det er forbudt å omsette fangst i første hånd til andre enn kjøpere som er registrert som kjøper i første hånd i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst.

Den som har fått tildelt dispensasjon fra en salgsorganisasjon for å drive kaisalg, skal også være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere.

For å bli registrert som kjøper må søker være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og registrere deg som kjøper med blant annet opplysninger om:

  • Søker/foretakets organisasjonsnummer, navn, adresse, telefon- og telefaksnummer, e-postadresse, samt navn og adresse for styreformann og daglig leder.
  • Nøyaktig stedsangivelse for hvor kjøp av fangst skal skje. Dette omfatter også mottaksstasjon og lignende. Med nøyaktig stedsangivelse menes besøksadresse og kommunenummeret hvor anlegget geografisk er plassert, eventuelt godkjenningsnummer, samt nøyaktige koordinater angitt i grader og desimalminutter.

Se også forskrift om registrering som kjøper av fangst (Lovdata,no)

Oppdatert: 02.10.2018