Skjul søk

J-35-2018: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-2-2018

Erstattet av: J-167-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.03.2018

Publisert: 09.03.2018

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. mars 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

 I

 Fiskeridirektoratets forskrift 22. juni 2017 om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad oppheves.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

HJ/EW