Skjul søk

J-2-2018: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Erstatter: J-210-2017

Erstattet av: J-35-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.01.2018

Publisert: 05.01.2018

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. januar 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

 I

 I Fiskeridirektoratets forskrift 22. juni 2017 om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad gjøres følgende endring:

 § 2 oppheves.

 Gjeldende § 3 blir ny § 2.

   II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-----------------

Forskrift om stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N og på kysten utenfor 4 nautiske mil for fiske med torsketrål og snurrevad

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 22. juni 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47. 

§ 1

Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 53,5 minutter. Øst 013 grader 19,2 minutter.
  2. Nord 69 grader 07,6 minutter. Øst 014 grader 05,4 minutter.
  3. Nord 69 grader 03,6 minutter. Øst 014 grader 20,2 minutter.
  4. Nord 68 grader 51,0 minutter. Øst 013 grader 50,3 minutter.
    herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

Forskriften trer i kraft straks.

HJ/EW