J-191-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-178-2014

Erstattet av: J-203-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.09.2014

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. september 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 20014 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98.

  I

  I 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 16 bokstav e) andre setning (endret) skal lyde:

  Denne bestemmelsen gjelder ikke i 2014.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/MKB

  Forskriften i sin helhet kan lastes ned i pdf-format:

  Utøvelsesforskriften (354,90 kB)

  Vedlegg:

  Snurrevadpose-tekst (65,16 kB) Snurrevadposte-figur (502,60 kB) Retningslinjer fra Sjøfartsdirektoratet (246,18 kB) Lasteromssertifikat (79,60 kB) Fjordlinjer (332,12 kB) Unntak seinotfiske (91,00 kB)