Stopp i fisket etter torsk for fartøy som fisker i åpen gruppe og innenfor kystfiskeordningen

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy som fisker i åpen gruppe og innenfor kystfiskeordningen for torsk nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 1. mai.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 30. april kl. 23:59.

Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 55 23 80 00

Oppdatert: 28.04.2023