Stenging av områder på Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 69 grader 48.0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  2.  Nord 69 grader 48,8 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  3.  Nord 69 grader 49,3 minutter. Øst 018 grader 39,2 minutter.
  4.  Nord 69 grader 48,6 minutter. Øst 018 grader 39,2 minutter.
  5.  Nord 69 grader 47,7 minutter. Øst 018 grader 29,8 minutter.
    herfra videre til posisjon 1.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sessøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 69 grader 43.3 minutter. Øst 018 grader 16.0 minutter.
  2.  Nord 69 grader 47.0 minutter. Øst 018 grader 13.0 minutter.
  3.  Nord 69 grader 47.0 minutter. Øst 018 grader 16.6 minutter.

 Nord 69 grader 43.2 minutter. Øst 018 grader 19.0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Oppdatert: 28.06.2023