Stenging av et område ved Storholmen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område Storholmen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Storholmen i Troms og Finnmark i et område beskrevet med følgende posisjoner:

1. Nord 68 grader 42,0 minutter. Øst 016 grader 43,0 minutter.

2. Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 016 grader 43,0 minutter.

3. Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 016 grader 45,4 minutter.

4. Nord 68 grader 42,0 minutter. Øst 016 grader 46,6 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Oppdatert: 15.09.2023