Stenging av et område på Solbergfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Solbergfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål på Solbergfjorden i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.Nord 69 grader 05,8 minutter. Øst 017 grader 31,6 minutter.

2.Nord 69 grader 06,4 minutter. Øst 017 grader 30,1 minutter.

3.Nord 69 grader 09,1 minutter. Øst 017 grader 42,0 minutter.

4.Nord 69 grader 08,6 minutter. Øst 017 grader 43,2 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter 

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Oppdatert: 14.07.2023