Redusert kvoteenhet for sei nord for konvensjonelle kystfartøy med hjemmelslengde på eller over 21 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å redusere maksimalkvoteenheten for sei nord for 62°N for konvensjonelle kystfartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde på eller over 21 meter fra 7,9778 til 7,4072 tonn. Dette tilsvarer en reduksjon i overregulering fra om lag 40 til 30%.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Øystein Hermansen, Kjetil Øvregaard Østebø

Oppdatert: 28.03.2023