Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Opphevelse av delkvoteenhet i fisket etter makrell i britisk sone i 2023 for kystfartøygruppen

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

  • Delkvoteenheten for fartøy i lukket kystgruppe oppheves

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket.

Endringene har virkning fra og med i dag den 8. september 2023.

Oppdatert: 08.09.2023