Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Økt maksimalkvote i fisket etter Nordsjøsild i britisk sone i 2023 for kystfartøygruppen

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer av norske fartøys maksimalkvote i
britisk sone:

  • Maksimalkvoten for fartøy i kystfartøygruppen økes til 180 tonn

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket. Endringene har virkning fra og med i dag, den 14. september 2023.

Oppdatert: 14.09.2023