Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Økt delkvoteenhet i fisket etter Nordsjøsild i britisk sone i 2023 for ringnotgruppen

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys maksimalkvote i britisk sone:

  • Delkvoteenheten for fartøy i ringnotgruppen økes til 0,57

Det gjøres per nå ingen endringer i delkvoteenheten for fartøy i de andre fartøygruppene. Fiskeridirektoratet følger fisket tett, og vil vurdere eventuelle justeringer i delkvoteenhetene fortløpende for alle fartøygrupper.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter nordsjøsild i britisk sone på kort varsel dersom adgangskvoten er beregnet oppfisket. Endringene har virkning fra og med den 11. august 2023.

Henvendelser: Magnus Falnes Hole +47 55 23 80 00

Oppdatert: 11.08.2023