Økning av maksimalkvoten i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,0 til 300 tonn.

Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, fredag 22. september 2023.

Henvendelser: Amund Sæther Eikrem 55 23 80 00

Oppdatert: 22.09.2023