Økning av delkvoteenheten i færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatlse i fisket etter kolmule i 2023

Delkvoteenheten i færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 828 tonn til 1 570 tonn med virkning fra og med i dag, fredag 31. mars 2023.

Henvendelser: Alejandro Maldonado 920 62 145

Oppdatert: 31.03.2023