Fritt fiske etter sei nord for 62°N konvensjonelle fartøy under 11 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å gi fritt fiske etter sei nord for 62°N for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde på eller over 15 meter fra og med 26. september 2023. Fartøyene i samme gruppe med største lengde under 15 meter er tidligere gitt fritt fiske.

Henvendelser: Øystein Hermansen +47 918 09 421

Oppdatert: 26.09.2023