Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Endringer i reguleringen av fisket etter torsk i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har bestemt å gjøre følgende endringer i reglering av fisket etter torsk i Nordsjøen:

  • Kvoteenheten i lukket gruppe settes til 21.
  • Maksimalkvote for fartøy i åpen gruppe settes til 5 tonn.
  • Fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen kan ha inntil 20 % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.
  • Fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, i Nordsjøen kan ha inntil 1 % % bifangst av torsk i de enkelte fangster og ved landing.

Henvendelser: Snorri Palmason

Oppdatert: 26.06.2023