Endring (utvidelse) av et område på Salangen og en stenging på Lavangen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren utvider med øyeblikkelig virkning et stengt område på Salangen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Salangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 49.0 minutter. Øst 017 grader 21.1 minutter.
  2.  Nord 68 grader 53.6 minutter. Øst 017 grader 30.9 minutter.
  3.  Nord 68 grader 55.3 minutter. Øst 017 grader 39.1 minutter.
  4.  Nord 68 grader 54.7 minutter. Øst 017 grader 40.4 minutter.
  5.  Nord 68 grader 48.4 minutter. Øst 017 grader 23.3 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område på Lavangen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lavangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 68 grader 48.7 minutter. Øst 017 grader 31.3 minutter.
  2.  Nord 68 grader 49.0 minutter. Øst 017 grader 32.0 minutter.
  3.  Nord 68 grader 47.3 minutter. Øst 017 grader 41.8 minutter.
  4.  Nord 68 grader 46.6 minutter. Øst 017 grader 40.9 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag Lavangen

Vurderingsgrunnlag Salangen

Oppdatert: 28.06.2023