Endring (innskrenking) av et område på Varanger i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren endrer (innskrenker) med øyeblikkelig virkning det stengte området på Varanger i Troms og Finnmark for fisket etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.

2.  Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.

3.  Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 029 grader 44,0 minutter.

4.  Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 029 grader 41,5 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Elin Winsents 55 23 80 00

Oppdatert: 13.09.2023