Endring i ferskfiskordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å redusere tillatt torskefangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 20 % på ukebasis for fartøy i åpen og lukket gruppe.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 25. september.

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Kjetil Øvregaard Østebø, 55 23 80 00

Oppdatert: 21.09.2023