Endring av et område på Isfjorden i Fiskeversonen ved Svalbard for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning et område Isfjorden i Fiskevernsonen ved Svalbard for fiske etter reker med trål (J-192-2021).

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Isfjorden i Fiskevernsonen ved Svalbard beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 78 grader 12.6 minutter. Øst 014 grader 05.0 minutter.
  2. Nord 78 grader 24.7 minutter. Øst 015 grader 05.8 minutter.
  3. Nord 78 grader 26.7 minutter. Øst 015 grader 49.1 minutter.
  4. Nord 78 grader 11.0 minutter. Øst 015 grader 07.0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk / English version:

The Directorate of Fisheries has decided to change the closed area at Isfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Isfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 78° 12,6’  E 014° 05,0’
  2. N 78° 24,7’  E 015° 05,8’
  3. N 78° 26,7’  E 015° 45,1’
  4. N 78° 11,0’  E 015° 50,0’
    then to posistion no 1.

The decision is given force as of 27 September 2023.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag

Fangstjournal

Situasjonskart

 

Henvendelser: Elin Winsents +47 468 04 156

Oppdatert: 27.09.2023