Delkvoteenheter for fiske etter kolmule i Færøysonen i 2023 oppheves

Delkvoteenhetene for fiske etter kolmule i Færøyenes fiskerisone i 2023 oppheves fra og med i dag, 13. april. Endringen gjelder både for fartøy med kolmuletråltillatelse og fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse.

Henvendelser: Alejandro Maldonado 920 62 145

Oppdatert: 13.04.2023