Åpning av et område ved Kravika i Troms og Finnmark, og stenging av et område på Astafjorden og Grovfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning det stengte området ved Kravika i Troms og Finnmark, for fisket etter reker med trål

Samtidig stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område Astafjorden og Grovfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Astafjorden og Grovfjorden i Troms og Finnmark i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

1.  Nord 68 grader 41,8 minutter. Øst 017 grader 04,5 minutter. 

2.  Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 016 grader 58,7 minutter. 

3.  Nord 68 grader 45,9 minutter. Øst 017 grader 12,1 minutter. 

4.  Nord 68 grader 45,2 minutter. Øst 017 grader 14,2 minutter. 

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal Kravika

Situasjonskart Kravika

Vurderingsgrunnlag Kravika

Fangstjournal Astafjorden og Grovfjorden

Situasjonskart Astafjorden og Grovfjorden

Vurderingsgrunnlag Astafjorden og Grovfjorden

Henvendelser: Elin Winsents 55 23 80 00

Oppdatert: 22.09.2023