Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Landingsforskriften

Formålet med landingsforskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. Det stilles derfor krav til å registrere opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

Sentralt i norsk fiskeriforvaltning er kvoteregulering av fiskeriene, der all fisk som blir fisket skal landes og all landet fisk skal veies. Landingsforskriften skal legge til rette for rett kvoteavregning, og muligheten for å kunne kontrollere at disse prinsippene er overholdt.

Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften (lovdata.no) ) trådte i kraft 1. januar 2015.

Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett hvor de befinner seg, og fra utenlandske fartøy som befinner seg i Norges økonomiske sone (Lov om Norges økonomisk sone (lovdata.no) ).

Fisken skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Seddelen skal umiddelbart etter undertegning sendes til salgslaget, som videresender landingsopplysningene til Fiskeridirektoratet.

Landingsforskriften åpner for å gi dispensasjon fra enkelte bestemmelser i forskriften i særlige tilfeller. 

Innvilga dispensasjoner fra landingsforskiften