Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Landings- og sluttsedler

All fangst som landes, skal registreres på landings- og sluttseddel.

Sedlene er viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av fiske og fangst i havet. De brukes blant annet til reguleringer og stans i fisket, ressurs- og kvotekontroll, statistikk og forsking.

Her du kan du lese om hvem som har ansvar for hva når det gjelder landing, mottak og omsetning av fisk.

Sluttseddel

Du som kjøper fisk, skal umiddelbart etter omsetning fylle ut en sluttseddel. Denne skal ha både landings- og omsetningsopplysninger.

Seddelen skal fylles ut og undertegnes elektronisk av både av deg som er kjøper, og av den som har landet. Dere er begge ansvarlige for at opplysningene er riktige.

Landingsseddel

Dersom fangsten ikke omsettes ved landing, skal du som mottaker av fisk fylle ut en landingsseddel. Det skal du gjøre umiddelbart etter at landingen er fullført. Denne skal ha opplysninger om den som lander, om mottakeren og om selve landingen. Når fangsten senere omsettes fylles det ut sluttseddel.

Seddelen skal fylles ut og undertegnes elektronisk av både av deg som er mottaker og den som lander. Dere er begge ansvarlige for at opplysningene er riktige.

Sende inn seddel

Straks sedlene er ferdig utfylt og undertegnet, skal den sendes inn til salgslaget. Det har du som mottaker eller kjøper ansvar for.

Du må bruke et elektronisk system for landings- og sluttsedler. Det må også fungere slik at seddelen automatisk blir sendt til salgslaget.

Salgslaget har ansvar for å videresende informasjonen til Fiskeridirektoratet.