Nyheter

Krabbeklør beslaglagt etter felles aksjon

23.12.2020

I samarbeid med Fiskeridirektoratet region Nord beslagla politiet i Finnmark i midten av november over 800 kilo krabbeklør og vel 270 kilo torsk til en verdi av over en halv million kroner.

God lønnsomhet i fiskeflåten

17.12.2020

Lønnsomheten i fiskeflåten nærmer seg rekordnivå. Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Driftsinntekten øker og fiskeflåten leverer et godt resultat.

Slumpfiskeordningen 2020

15.12.2020

Siste frist for innsending av søknader for slumpfiskeordningen i 2020 er satt til 28.12.2020.

Seifisket fortsetter ut året

11.12.2020

Fiskeridirektoratet har etter en høringsrunde med næringen besluttet at kystflåtens fiske etter sei nord for 62°N fortsetter ut året. Dette innebærer at det ikke blir stans i fisket på maksimalkvotene i lukket gruppe eller for notfartøy. Åpen gruppe har fritt fiske ut året.