Nyheter

Justerte krav til venting på seddelsignering

11.02.2021

Fiskere som lander fisk skal som hovedregel ikke forlate mottaksstedet før seddelen er ferdig utfylt og signert. Dette gjelder også ved elektronisk signering. Det blir likevel mulig å få dispensasjon fra dette kravet slik at fartøyet kan gå til et annet sted i påvente av signering av seddel.

Kontrolloffensiv i skreifisket

02.02.2021

Fiskeridirektoratet vil ha økt tilstedeværelse under årets vinterfiske etter torsk og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter. I tillegg vil Fiskeridirektoratets tre fartøyer være en del av kontrolloffensiven.