Nyheter

Øker kontrollen med hvalsafari

07.12.2021

Fiskeridirektoratet har både observert og fått rapporter om uønsket adferd i forbindelse med hvalsafari i Kvænangen i Troms og Finnmark. Både Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har fulgt opp aktiviteten og vil øke kontrollen med hvalsafari.

Tverretatleg fagdag om fiskerikriminalitet

26.11.2021

Den 2. desember møtest ei rekkje kontroll- og tilsynsetatar til ein lokal og felles tverretatleg fagdag i Ålesund. Tema for fagdagen er arbeid mot fiskerikriminalitet i alle former på sjø og land.

Tonnevis med makrell kasta på havet

05.11.2021

Etter å ha mottatt fleire tips om at makrell har blitt kasta på havet vest av Sotra i Øygarden kommune, har Fiskeridirektoratet no dokumentert funn av mellom 5 og 10 tonn makrell på havbunnen.

Fiskarmanntalet 2022

02.11.2021

Framlegg til fiskarmanntal for 2022 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2021 og tre veker framover.

Endret frist for nye rekekonsesjoner

29.10.2021

Fiskeridirektoratet har tidligere lyst ut to nye reketrålkonsesjoner med søknadsfrist 30. november 2021. I den opprinnelige kunngjøringen var fristen for igangsettelse satt til to år. Den er nå utvidet til tre år.