Nyheter

Nær 60 reaksjoner i torskefisket i mars

31.03.2022

Siste måneden har Fiskeridirektoratet reagert på 59 ulike forhold i forbindelse med torskefisket. To saker er anmeldt og 12 saker er såpass alvorlige at det er ilagt overtredelsesgebyr, mens 45 er mindre alvorlige hendelser der det er gitt veiledning.

Bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad

30.03.2022

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har den siste tiden fått en rekke meldinger fra flere hold om at det tas svært store fangster av torsk med snurrevad i Troms og Finnmark.