Nyheter

Fiskeridirektoratet anmelder tilfelle av seksuell trakassering

09.05.2022

Både kvinnelige og mannlige inspektører i Fiskeridirektoratet har opp til flere ganger vært utsatt for krenkende adferd, trakassering og utilbørlig oppførsel når de utfører sine oppdrag. Ett tilfelle av seksuell trakassering tidligere i år blir nå anmeldt.

Ønsker å leie havgående fartøy

02.05.2022

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett større fartøy i ca. 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet.

Presentasjoner av fremtidig strukturgevinst

28.04.2022

En ny presentasjon av data viser mulige modeller for framtidig fordeling av strukturgevinst. Datavisningen er laget som et bidrag i faktagrunnlaget i debatten om fordeling av strukturgevinster innen kvotesystemet.

Mange ulovligheter i fisket i påsken

20.04.2022

Kontrolloffensiven i torskefisket inkluderte også påsken og det viser seg at utvidet kontroll var nødvendig også i en tid der mange tar en pause fra fisket. Kontroller utført i Nordland og i Troms og Finnmark gjennom påsken avslørte en rekke ulovligheter.

Høy kontrollfrekvens i påsken

08.04.2022

Fiskeridirektoratet vil ha flere kontroll-lag på jobb i påsken i forbindelse med torskefisket i Nordland og Troms og Finnmark. Inspektørene både på land og i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil blant annet ha spesielt oppmerksomhet på såkalte «sedler på veggen».