Norwegian black list

Å bli oppført på den nasjonale svartelista medfører at irreversible sanksjonar (staffetiltak som ikkje kan endrast) kan ileggast fartøy som har delteke i uregulert fiske i internasjonalt farvatn.

Utanlandske fartøy som står på den norske svartelista vert nekta lisens (løyve til delta) i Norsk økonomisk sone. Fartøy som står på lista kan heller ikkje få ervervsløyve.

Då ingen fartøy kan slettast frå denne lista, er den både omfattande og gjev eit historisk bilete.

Oppdatert: 16.02.2022