IUU-listen

Fartøy på IUU-listen kan ikke registreres med norsk flagg. Videre kan fartøy på listen nektes ilandføring av fangst, omlasting og bearbeiding av fisk i norske havner. De kan også bli nektet lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester. Fartøy kan bli strøket av listen dersom flaggstaten iverksetter tilstrekkelige sanksjoner. «IUU» står for «illegal», «unreported» and «unregulated».

Listen består av tre deler:

Del 1

Fartøyene på denne delen av listen omfattes av forbud mot:

 • ilandføring av fangst i norsk havn
 • omlasting i norsk havn
 • bearbeiding av fisk i norsk havn
 • levering av tjenester knyttet til lasting og lossing
 • levering av havne-, forsynings- og støttetjenester
 • omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra fartøy på listen med norsk fartøy

Fartøyene på listen kan nektes adgang til norsk territorialfarvann og dermed norsk havn.

Fartøyene kan ikke registreres med norsk flagg og vil ikke bli tildelt lisens for fiske i Norges økonomiske sone eller ervervstillatelse for innføring i merkeregisteret.

Del 2

Fartøyene på denne delen av listen omfattes av forbud mot:

 • ilandføring av fangst i norsk havn
 • omlasting i norsk havn
 • bearbeiding av fisk i norsk havn
 • levering av tjenester knyttet til lasting og lossing
 • levering av havne-, forsynings- og støttetjenester
 • omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra fartøy på listen med norsk fartøy

Fartøyene kan ikke registreres med norsk flagg og vil ikke bli tildelt lisens for fiske i Norges økonomiske sone eller ervervstillatelse for innføring i merkeregisteret.

Fartøyene på denne listen kan bli innvilget adgang til havn for å bli inspisert. Inspeksjoner kan bli utført på sjøen dersom det er tjenlig. Fartøyene kan bli nektet adgang til havn eller utvist igjen, dersom vilkårene for dette oppfylles, uansett når det skjer.

Del 3

Denne listen inneholder fartøy det er varslet, men ikke iverksatt, forbud mot.